Migrena u dzieci

Szacuje się, że migrena dotyka od 3% do 15% dzieci i młodzieży. Obecnie większość naukowców i neurologów łączy powstawanie migreny z teorią odnoszącą się do neurochemicznego rozszerzenia naczyń krwionośnych przebiegających przez opony mózgowe. Wiele środowiskowych czynników takich jak pewne rodzaje pożywienia czy zajęć codziennych może zapoczątkować powstanie migreny. Dodatkowo poszukuje się podłoża genetycznego tej choroby.

Najprościej migreny możemy podzielić na dwie kategorie. Migrena bez pojawienia się aury (około 70 % przypadków migreny w pediatrii) oraz migrena z aurą (pozostałe 30%). Pojęcie aury odnosi się do najczęściej występujących zaburzeń wzrokowych w postaci: mroczków, błyskających świateł, jasnych plam, poświat przed oczami. Poza zaburzeniami wzrokowymi może pojawić się również dyzartria (zaburzenie mowy) czy też parestezję (mrowienie, drętwienie najczęściej kończyn). W odróżnieniu i rozpoznawaniu tych dwóch typów migreny można posłużyć się następującymi cechami. W migrenie bez aury występują następujące cechy: co najmniej pięć ataków bólu głowy poprzedzających rozpoznanie migreny, ból głowy trwający 1-72 godzin, jednostronny, bądź dwustronny pulsujący i intensywny ból głowy nasilający się przy wysiłku, nudności, wymioty, fotofobia, fonofobia, pozytywny wywiad rodzinny i najważniejsze brak jakiejkolwiek organicznej przyczyny dolegliwości. Migrena z aurą: co najmniej dwa ataki bólu głowy zawierające co najmniej 3 z następujących cech: wyraźnie widoczne cechy aury, aura rozwijająca się ponad 4 minuty, aura trwająca nie dłużej niż 60 minut, ból głowy który pojawia się w ciągu godziny trwania aury lub trwa jednocześnie z jej objawami i brak przyczyny organicznej.

Ocena dziecka z podejrzeniem migreny zawsze powinna opierać się o kompletnie zebrany wywiad połączony z dokładnym badaniem fizykalnym. Lekarze powinni zwrócić szczególną uwagę na obwód głowy dziecka, ciśnienie krwi oraz badanie dna oka. W badaniu neurologicznym nie powinno być żadnych odchyleń, a pozytywny wywiad rodzinny oraz wszystkie powyższe cechy mogą skłonić dopiero lekarza do rozpoznania migreny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Ropiejące rany: dlaczego są tak groźne?

niedz. Maj 5 , 2019
Szacuje się, że migrena dotyka od 3% do 15% dzieci i młodzieży. Obecnie większość naukowców i neurologów łączy powstawanie migreny z teorią odnoszącą się do neurochemicznego rozszerzenia naczyń krwionośnych przebiegających przez opony mózgowe. Wiele środowiskowych czynników takich jak pewne rodzaje pożywienia czy zajęć codziennych może zapoczątkować powstanie migreny. Dodatkowo poszukuje […]